V jednoduchosti je síla, krása, zdraví...

Toto známé a zcela pravdivé rčení je univerzálním receptem na šťastný, spokojený život. Věci složité jej činí komplikovaným a zbytečně náročným. S tím by, myslím, souhlasil i autor jedinečné, formátem malé publikace neuvěřitelného potenciálu UMĚNÍ PROSTÉHO ŽIVOTA Shunmyo Masuno.

Jeho kniha, kterou byste v nabídce Nakladatelství JOTA rozhodně neměli přehlédnout, je prakticky členěna na čtyři části obsahující v součtu na jedno sto rad, jež by vás měli tomuto umění naučit a dopomoci uvést váš dosud chaotický život plný nutkavých myšlenek na práci, domácnost, výchovu dětí atd. na kolej jednoduchosti spolu s poznáním, jak v něm BÝT trvale v plné spokojenosti sám s sebou, ve svém příbytku, se svými bližními, v zaměstnání i s širým okolím.

Zvyk je železná košile komplikující nám život již od samého rána.

Začněme si jej proto, zjednodušovat hned po probuzení. K tomu vybízí Shunmyo Masuno v první části prostřednictvím svých 30 variant doporučující např. věnovat první okamžik bdění hlubokému nádechu namísto zapnutí chytrého telefonu, vychutnat si soustředěně ranní šálek horkého nápoje, vkládat energii odděleně na činnosti domácí, pracovní i relaxační, nastolit si pořádek na stole i ve zbývajícím obytném prostoru. Tyto velmi podstatné, přesto snadno proveditelné činnosti mají dle něj dalekosáhlý kladný efekt na kvalitu našich životů.  

kniha Umění prostého života

Hleďme na sebe s láskou.  

Éra 21. století je dobou dravou, konzumní v níž mají šanci přežít jen ti nejsilnější a nejodolnější. Ke zdravému sebevědomí, nezbytné výbavě do vyrovnaného, štěstím a zdravím naplněného života vám zaručeně dopomůže praktikování dalších 30ti návodů autora, který radí zejména objevit v sobě i pravidelně promlouvat ke svému vnitřnímu JÁ, vážit si své práce ať je jakákoliv, nehledat chyby na sobě ani na ostatních, zkoušet nové dosud nepoznané věc a čerpat důvěru ve své schopnosti z přírody a péče o ni. 

Vnímejme okolní svět bez předsudků a važme si každého, kdo nám přijde do cesty.   

Na 20 pozitivních vhledů při kontaktu s osobami bližními i zcela neznámými obohatí váš život o jednoduchost, empatii, soucit, úctu a důvěru. Hýčkejme si veškeré vzájemné vztahy jako vzácnou květinu, ohrožený druh zvířete. Skrze ně se učíme milovat druhé takové jací doopravdy jsou, odpouštět jim, sdílet s nimi trápení i dělat jim potěšení. Shunmyo Masuno říká : „Nic není černé ani bílé.“  Svět, život, lidé – to vše má mnoho rozmanitých podob, které se harmonicky doplňují.

Tady a teď. Nic víc.

Nežijeme minulostí, ani budoucností. Žijeme v daný přítomný okamžik. Tady a teď. Nic víc. V závěrečné čtvrté části nás všechny Shunmyo Masuno nabádá, abychom neplýtvali drahocenným časem hloubáním nad dávnými činy, chybami či strachy o naši budoucnost. Jací jsme, co děláme TADY A TEĎ, určuje jací budeme my i náš život poté. „ Každou vteřinu, minutu se věnujte soustředěně dané věci a buďte vždy spokojeni s tím, co máte.“

Poděkování za život, za každý nádech, prožitý den, měsíc, rok je tou nejjednodušší praxi naplněného prostého života.    


Autor: Markéta Kunzová

Související produkty

Umění prostého života

Běžná cena: 298 Kč
Naše cena: 238 Kč
© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO