M. Kunzová, recenze: Wabi sabi

Nedokonalost v každodenním životě – o tom je kniha Beth Kemptonové WABI SABI, jehož si budou ve své knihovně a obzvláště životě cenit věční hledači ideálů, stoprocentních věcí, dokonalých partnerů, hodných dětí, poslušných psů, perspektivních profesí, super moderních designových bytů, domů atd. Včetně nás ostatních, kteří se potřebujeme ve svém všedním kolotoči pracovních, domácích povinností „jen“ pozastavit, zpomalit jeho tempo i své nasazení, načerpat čerstvého vzduchu, nových sil a znovu nabýt vědomí, jak je i přes ně ten náš život ve své podstatě krásný, dokonalý.

Četba WABI SABI byla pro mne, a jistě bude i pro vás, přenádhernou, poutavou cestou poznání nedokonalosti v její dokonalé japonské wabi sabi podobě. Díky Beth Kemptonové, jejímu dlouholetému zájmu, studiu, zaměstnání i pobytu v Japonsku, zemi v níž si nedokonalosti její obyvatelé na rozdíl od nás věčně remcajících, na všechny a všechno stěžujících si Čechů, užívají, vyhledají ji, tvoří a náležitě opečovávají pro její naprostou dokonalost, jsem mohla poznávat jak různé kouty této ojedinělé země, bez nutnosti její návštěvy k níž mne o to více Beth navnadila, tak vybírat z mnoha jejích osobních, Bethy blízkých přátel, známých, významných osobností i civilních osob, o to více výjimečných wabi sabi příběhů, i jimi osvědčených životních postojů, abych mohla také já, vy čtenáři WABI SABI, žít přítomný život takový, jaký ve skutečnosti je. Jedinečný, za všech okolností vždy naprosto ve své nedokonalosti dokonalý.

NEDOKONALOST je v Japonsku pravou podstatu všeho bytí.

S poslední dočtenou stránkou WABI SABI nesoucí podtitul Japonská moudrost pro dokonale nedokonalý život jsem sto procentně přesvědčena o mistrovství Japonců v žití nedokonalosti umožňující jim prožívat každý okamžik svého života v poklidné dokonalé harmonii uvnitř i navenek. Jak to dělají ? Tzv. „dokonalost“ zkrátka vůbec neřeší. Jsou si jí totiž permanentně jisti a plně vědomi. Od ranního úsvitu do večerního západu slunce prostě a jednoduše v duchu „dokonalosti v nedokonalosti“ žijí.

WABI SABI tkví v každém z nás. Je jím naše mysl.  

O to samé se můžeme pokusit i my, neboť i když ryze japonské wabi sabi, nedokonalost v dokonalosti tkví v každém z nás. Je pevně zakotveno v naší mysli. Naše wabi sabi, to jsou naše myšlenky utvářející náš individuální postoj k životu, ovlivňující naše veškeré každodenní konání, dýchání, trávení, vidění, chování k sobě i okolí, atd.  Ať už budeme hledat u Beth a její knize  dokonalou radu na super kariéru, báječné rodinné vztahy, nevadnoucí krásu apod., vždy musíme přijít s chystanými otázkami nejdříve sami za sebou. Do své mysli, protože jenom tam najdeme ve finále ty správné odpovědi. 

8 pilířů wabi sabi

Abychom si tu těžkou práci přece jen trochu usnadnili. Byli si stále více a více jisti svými rozhodnutími, k tomu nám dopomohou s lehkou nadsázkou řečeno základní pravidla pravidla wabi sabi, kterými se Beth v knize detailněji v oddělených, tématicky zaměřených osmi kapitolách zabývá. V první se seznámíme s původem, historií i moderním pojetím wabi sabi. Skrze druhou si budeme moci konečně vše v životě po wabi sabi zjednodušovat a krášlit. Třetí wabi sabi teorií přijmeme prakticky více přírody do sebe, svého domova i okolí. A čtvrté wabi sabi nás doufám naučí dle mého to nejdůležitější – přijímat věci tak, jak jsou, bez násilné potřeby je měnit. V páté wabi sabi kapitole dává Beth velký prostor radám v případě proher, neúspěchů či zklamání v jakékoliv jejich podobě. S šestým wabi sabi pojetím si upravíme pro naše duševní i fyzické zdraví osobní a rodinné vztahy. A sedmé wabi sabi pravidlo vám potvrdí, že ač vykonáváte práci, která není top profesí, i tak na sebe můžete být pyšní, šťastní a spokojení. Ale, stejně tak kurážní do její změny. Závěrečná osmá část by měla být naší ranní modlitbou, celodenní praxí i večerníčkem na dobrou noc. Je to praktické shrnutí - wabi sabi manuál, který bychom měli nedokonale praktikovat v jeho dokonalosti po zbývající život. 

ŽIJME SRDCEM - KRÁSA JE POMALÁ - KAŽDÝ DEN JE DOBRÝ DEN.

Já osobně se krom pravidelné četby knihy Beth Kemptonové WABI SABI budu od nynějška v životě držet předně těchto tří, pro mne stěžejních velmi potřebných wabi sabi principů.  

ŽIJME SRDCEM.

Ne dle nesmyslných, nesplnitelných nároků svých, blízkých a společnosti. Wabi sabi i Beth říká : „Vše, co je dle našeho neutuchající pocitu, neustálého nutkavého mínění naprosto nedokonalé, je přesně naopak.“  Ať už hledáte dokonalou profesi, připravujete dokonalý pokrm, chcete mít dokonalý byt/dům, makeup, fyzičku, děti a partnera k tomu, stejně jako v Japonsku, po celém světě platí – ony, oni i vy dokonalé jsou. Jen to pro své vysoké nároky na sebe, tlak společnosti preferující konzum ve všech jeho podobách a super výkon ve všech oborech nevidíme. Dívejme se  na sebe, okolí, celý svět a vše v něm raději svým srdcem. Mluvme o sobě, druhých svým srdcem, pocity jež se v našich srdcích rodí. To jsou ty pravé oči. Ta pravá slova. Ten pravý způsob  nedokonale dokonalého wabi sabi žití. 

KRÁSA ŽIVOTA JE POMALÁ. 

To znamená jen jediné. Vychutnávat si každého okamžiku s plným vědomím na jeho nedokonalou dokonalost co nejpomaleji. Užívat si klidu se střídající aktivní činností. Prožívat naplno radost, ale i smutek. Vážit si rozvážné moudrosti stáří a obdivovat se energickému mládí. Měnit se s v souladu s   proměnami přírody v průběhu ročních období. Každý den se plně beze shonu a stresu pozvolna oddávat všemu, co život s naším velkým přičiněním přináší. Od přípravy kávy, pečení chleba, malování, četby, domácích prací i zadaných úkolů nadřízenými. Oddávat v poklidu bez unáhleného hodnocení, určování kvality, míry osobního prospěchu či vyhledání případného problému. Jen pomalost, je zárukou spatření dokonalé krásy nedokonalosti.

KAŽDÝ DEN JE DOBRÝ DEN.

Den chýlící se ke konci prohlasme za další dobře prožitý den. Poděkujme za něj, ať už byl dle nás jakkoliv hrozný, totálně nedokonalý. Dokonalé spokojenosti v nedokonalosti nedosahujeme materiálními věcmi, okamžitým splněním vysněných přání, atd. Pouze vděkem, pokorou a úctou. Třeba k vycházejícímu slunci, které můžeme ve zdraví na obzoru pozorovat pod vlastní střechou. Láskou s níž pečujeme o sebe, své blízké, domácí mazlíčky či květiny. Den je dokonalý už tím, že máme střechu nad hlavou, dostatek jídla i šatstva. Buďme šťastní za každý nedokonalý den a těšme se na zítra, další minimálně stejně tak dobrý v nedokonalosti prožitý dokonalý den.

Beth Kemptonová a její jedinečná kniha WABI SABI, kterou vám obzvláště v nynější době nutné potřeby srovnat si své životní priority, nalézt svůj opravdový smysl i zdravý způsob života doporučuji, je o životní síle, mocné energii dokonalosti v nedokonalosti, jež proudí skrze každého z nás. Obnovit ji v sobě, čerpat, žít své wabi sabi, je potom tím nejnedokonalejším nástrojem dokonalého života. 

Autor: Markéta Kunzová

 

Související produkty

Wabi sabi

Běžná cena: 398 Kč
Naše cena: 318 Kč
© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO