M. Kunzová, recenze: Láska k nedokonalým věcem

LÁSKA. Slovo s kouzelnou mocí. Cit, jež projevujeme partnerovi, dětem, rodičům, prarodičům i přátelům v adekvátních podobách. Ale co láska k sobě samým, vycházející z našeho nitra do všech částeček těla, určena speciálně jen pro nás? Dávkujeme si ji pravidelně každý den ? Myslíme na sebe s láskou při každém ranním procitnutí i během večerního ukládání ke spánku? Přijímáme se s láskou takový, jací doopravdy jsme? Nebo na sebe místo ní adresujeme kritiku, vznášíme zamračené pohledy a vytahujeme po X krát z paměti prohřešky i chyby spolu s nepříjemnými pocity viny.

O tom, že na světě láskyplného přijetí vlastního JÁ ubývá. Osob, jež tímto darem přirozeně oplývají díky vřelé ničím nepodmíněné mateřské lásce, pevných přátelských pout, soužití s věrnými zvířaty a každodenním praktikováním činností přinášející dobro, je v současnosti opravdu poskrovnu. O tom ví mnohé a ve své druhé knize vydané v ČR vypovídá HAEMIN SUNIM, celosvětově známá, významná osobnost, jež se po dlouhá léta zasazuje a spolupodílí v šíření této základní, ničím nenahraditelné lidské potřeby - LÁSKY - pilíře šťastného zdravého života každého živého tvora na světě, člověka nevyjímaje.

Jeho LÁSKA K NEDOKONALÝM VĚCEM patří totožně jako první publikace VĚCI, KTERÉ UVIDÍTE, JEN KDYŽ ZPOMALÍTE ke světovým bestsellerům, jež si zcela po právu získaly srdce široké čtenářské veřejnosti. Jejich četbou se nám pokaždé otevírají dveře světa jedinečných moudrých citlivých slov, praktických životních rad i malebných obrázků, jež 100 % podtrhují jejich význam a nedocenitelný přínos.

V případě Lásky k nedokonalým věcem na nich nese zásluhy velmi nadaná, mnohými oceněními náležitě ohodnocená, čínská malířka Lisk Feng, jejíž díla doporučuji shlédnou, když ne na živo, tak alespoň prostřednictvím internetových stránek. To samé doporučení platí i pro Haemina Sunima, jehož veškeré aktivity i knihy jsou zkrátka nepřehlédnutelné.

Stejně jako láska, kterou si můžeme představit coby pavučinu utkanou z velkého množství vzájemně se křižujících vláken. Chceme-li se plně vnímat s láskou, obdarovávat jí své okolí, a to nejen v okamžicích kdy se nám daří, ale zejména ve chvílích osobního smutku, v truchlivých obdobích po tragických událostech, při neúspěších v zaměstnání, ve škole, v rozepři s partnerem, rodiči apod., je nutné vydat se po těchto pomyslných vláknech krůček po krůčku nazpět k jejich počátku. Tam leží důvod i odpověď, proč nejsme schopni lásky.

Možná proto, že se nám ji nedostávalo od našich rodičů. Možná ji zastínila ustavičná touha i honba za lukrativním zaměstnáním, blahobytem a společenským uznáním. Možná namísto ní cítíme prudký vztek a silnou chuť pomsty za dávné křivdy. Pravých důvodů je spousta, stejně jako předlouhých vláken pavučiny vedoucích do naší minulosti. Minulosti sídlící hluboko v každém z nás. Minulosti, která je naší neoddělitelnou součástí. Bez ní bychom nikdy nebyli tam, kde jsme nyní. Avšak pravý, láskou naplněný život se odehrává přítomností. V té chceme milovat a být milováni. Začněme se tedy učit vnímat s láskou, radostí, pokorou i vděčností každý přítomný okamžik našich životů. Každou jeho vteřinu, minutu i den. Protože, pokaždé si můžeme být jisti, že vše je přesně tak, jak má být. Být klidní a věřit, že i my jsme v pořádku, na správném místě, přesně takový jací jsme, v tuto chvíli. Jedině tak začneme milovat sebe. Jedině tak zahrneme láskou své bližní. Jedině tak se odvážíme milovat i své nepřátele.  

Odpuštění, přijetí minulosti, žití v přítomnosti. To je teorie i praxe sebelásky, k níž nás všechny nemilované moudrý Heamin Sunim s láskou vyzývá.

Autor: Markéta Kunzová

 

 

Související produkty

Láska k nedokonalým věcem

Běžná cena: 298 Kč
Naše cena: 238 Kč
Novinka

Věci, které uvidíte, jen když zpomalíte

Běžná cena: 348 Kč
Naše cena: 278 Kč
© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO