NdB: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

První činoherní premiérou roku 2022 je v brněnském Mahenově divadle Shakespearův Večer tříkrálový, jejíž podtitul řekne o hře více než tisíce stran odborných textů, které o ní byly napsány. Celý název totiž zní: Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete.

Děj vrcholné komedie patrně nejhranějšího dramatika všech dob, Williama Shakespeara (1564‒1616) se odehrává v pohádkové Ilýrii – že se jedná o dnešní Chorvatsko, byla už za Shakespearových časů informace zcela zbytečná, především jde o kraj takřka se rovnající ráji, plný hudby, písní, míru a… trápení s láskou. Místní vévoda Orsino se rozhodl, že miluje místní hraběnku Olivii, ta si ho ale nemůže vzít, protože se rozhodla, že bude do konce života držet smutek za zemřelého bratra, což je celkem bezvýchodná situace. Do toho vstupuje Viola, kterou po ztroskotání lodi vyplavilo do Ilýrie moře a která se pro své bezpečí rozhodla vstoupit do vévodových služeb přestrojená za muže. Do vévody se nedopatřením zamiluje, ovšem on ji (jako muže) posílá se vzkazy lásky za hraběnkou Olivií a ta se do ní (jako do muže) také nedopatřením zamiluje. Jak se z toho dostane, už neprozradím, můžu jen sdělit, že vše se ještě komplikuje aktivitami Oliviina věčně nachmeleného strýčka sira Tobiáše, který navzdory jejímu smutku pořádá každý den večírek jak na Tři krále a svádí zápas s puritánskými silami světa zosobněnými správcem Malvoliem.

Alžbětinská doba neboli pozdní anglická renesance se vyznačuje mimo jiné prudkým hospodářským rozmachem založeným na rodícím se kapitalismu. Přerod ze zemědělské společnosti v obchodní zámořskou velmoc se odehrával velmi rychle a vedlejšími efekty kompletní přeměny byl kromě nových věd a technologií, celých průmyslových odvětví a filosofických konceptů, také kvas umělecký – z něho vzešel vedle řady jiných také William Shakespeare. Shakespeare není nehranějším dramatikem zbůhdarma, je především dramatikem nejnavštěvovanějším – rozdíl mezi těmito slovy poněkud odbourává z básníkovy hlavy gloriolu vševědoucího génia a přiznává mu také rysy schopného divadelního podnikatele. A kde jinde mohl tuto schopnost uplatnit lépe než při psaní komedií? Právě třeba Večer tříkrálový v sobě skrývá celou paletu humoru – vedle slovních hříček tu stojí rafinovaná komedie nešťastně zamilovaných, také eskapády opilecké, komediantské souboje, převlekové záměny i krutě fraškovitý humor při mučení nedovtipného správce, kde nás rozesmává násilí páchané na člověku, směšnost vzletného a patetického řečníka se střídá se směšností klepajícího se zbabělce: a do toho je celá hra o lásce. Každý si přijde na své, tedy doopravdy: Cokoli chcete.

V představení v režii Špěpána Pácla se v hlavních rolích představí Hana Drozdová, Petr Kubes a Tereza Richtrová.

Premiéra je 27. ledna 2022, další informace najdete na https://www.ndbrno.cz/cinohra/vecer-trikralovy/ 

 

 

© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO