Markéta Kunzová: Plán genové terapie

Plán genové terapie, změnou jídelníčku a životního stylu převezměte kontrolu nad svými geny!

Jak jednoduché, nezdá se Vám? Může opravdu obyčejný člověk změnit svou genovou výbavu k obrazu svému vhodně zvolenou stravou a celkovým životním přístupem? Způsobem tak zásadním, aby se ubránil atakům nemocí, které jsou společností dneška a to nejen laickou, vnímány a brány za samozřejmost poplatnou s érou 21.století.  Obezita, cukrovka, rakovina, vysoký krevní tlak, alergie, poruchy chování, zažívací potíže apod. I přestože nejsme fundovanými specialisty v oboru biologie, genetiky a ostatních vědních oborů spjatými s geny, prý tato možnost existuje.

Kdo si to troufá tvrdit a staví na tomto poznatku své působení v roli osoby léčící, uzdravující a napomáhající ke správné skladbě výživy nejen nemocných, ale i osob zcela zdravých coby prevence? Mitchell L. Gaynor. Světově uznávaný přední odborník a průkopník tzv. nutrigenetiky. Dnes již tento vědní obor s jeho názvem v sobě dohromady spojuje a zkoumá zásadní význam  nutričního obsahu potravin pro lidské zdraví. Jeho vliv přispívající k posílení, uzdravení a  regeneraci lidského organismu. Každá přírodní surovina především rostlinného charakteru je plná kombinace aktivních fytochemickýh látek. Tyto chemické sloučeniny jsou základním obranným systémem každé rostlinné plodiny soustřeďující se v největším množství na jejím povrchu. Tedy ve slupkách. Na rozdíl od představitelů živočišné říše nemají rostliny možnost úniku před případnými vetřelci a škůdci. Tudíž svůj vojenský arzenál drží v pohotovosti i koncentraci na již zmíněném místě. Budeme-li je pouhou konzumací a vzájemnou kombinací využívat v jednotlivých pokrmech každodenně, máme zaručeno, že do svého těla díky správnému metabolismu dostaneme ten nejblahodárnější mix aktivních minerálních látek, stopových prvků, vlákniny a ostatních potřebných živin. Staneme se tak odolní vůči chorobám, stejně jako to nejtenčí stébélko na louce proti škodlivému broučku. Zda je to opravdu tak snadné, to se dočteme v této knize.

V jednotlivých kapitolách jsou rozebrány již výše uvedené dnes nejvíce rozšířené nemoci. Je  objasněna jejich podstata, pohled a výklad o nich z hlediska genové stránky s jejím pozitivním přínosem v rámci jejich terapie. Doplněny jsou konkrétními případy nemocných, léčených a posléze i vyléčených pacientů. V závěru každé si přečteme doporučené vhodné potraviny, stravovací návyky i možné alternativní doplňky. Plán genové terapie není dietou, časově ohraničeným specifickým stravováním ani se neztotožňuje s jinými obdobnými teoriemi  a praktikami. Nutričně vyváženě z kvalitních zdravých surovin je nutno jíst trvale. Dle toho budeme žít ve zdraví, vitalitě a aktivně co nejdéle. Není to tak složité, ba právě naopak. Sami pocítíte a na sobě poznáte, jak v jednoduchosti je nejen síla, krása, ale hlavně tolik potřebné a  nejcennější lidské zdraví. Jak se říká-  nelze si je koupit za žádné peníze. To je pravda. Tento příměr lze ovšem zrealizovat prostřednictvím peněz, a to v obchodech zakoupením správných zdraví prospěšných potravin. Můžeme se ze začátku držet seznamu autora a míti ho pomyslně i fyzicky v ruce. S postupem času nebudeme potřebovat už žádný. Vystačíme si sami se svým tělem, kterému budeme schopni naslouchat, rozumět a tím pádem také vědět, co nám prospívá  a čeho se raději vyvarovat. Zajímavé, na přípravu nenáročné pokrmy nás inspirují a podnítí naši fantazii i chuť do tvorby již vlastních originálních kombinací jídel. Z mála se dá udělat mnoho. Při tomto vaření to platí dvojnásob. Postačí minimum ingrediencí k vytvoření lahodného komplexně vyváženého oběda, večeře, snídaně či svačiny. Pochutnejte si na nich a spolu s nimi přivítejte další  hodné geny, které v nich do našich těl přicházejí.

S přáním dobré chuti a dlouhého zdravého života,

Markéta Kunzová

Dodatek:
Recenze je zároveň spjata bohužel i smutnou vzpomínkou. Autor knihy Plán genové terapie Mitchell L. Gaynor, M.D. zesnul v úterý 17. září roku 2015, jak o tom informoval tisk New York Times. O to více si jej važme za veškeré úsilí jím věnované pro zlepšení zdraví lidské populace.

Jaké povolání si Mitchell L. Gaynor zvolí, věděl už s jistotou ve svém raném věku. Volba byla bohužel dána velice smutnou událostí. Coby devítiletý chlapec se musel Mitchell L. Gaynor vyrovnat se smrtí své maminky, která podlehla rakovině prsu po třech letech od stanovení diagnózy. Množství síly a odvahy, které bylo zapotřebí k překonání této tragédie, stejně takové hodlal v budoucnu vložit do intenzivního studia, pátrání a výzkumu po příčinách nemoci a vlivu výživy na ně. Jisté základy již měl. Maminka se vždy doma starala a snažila o nejprospěšnější zdravé rodinné stravování. Po vyslechnutí ortelu nemoci s její prognózou o to ještě s větší intenzitou.

Svému slibu a předsevzetí Mitchell L. Gaynor dostál. Studoval nejprve klasickou medicínu po jejímž ukončení, pokračoval v rozšiřování svých znalostí specializací na obory hematologie a onkologie. Jejich studium zahrnovalo i přednášky molekulární biologie na Rockefellerově univerzitě. Byl to opravdu osudový zvrat jeho profesní dráhy. Molekulární biologie zkoumá základní smysl a podstatu života na chemické a fyzikální bázi. Zacílena je přednostně na procesy genetického řízení. V nových dalších získaných rozsáhlých poznatcích o funkčnosti genů s jejich procesy si tak ještě více potvrdil domněnku maminkou předanou. Vliv výživy na lidský organismus a jeho zdraví je opravdu podstatný a zásadní. V takové míře, jež se promítá a mění funkce těchto pouze speciálními laboratorními přístroji viditelných genů. Domněnku přetvořil ve tvrzení podložené reálnými fakty z výzkumů, studií i lékařské praxe.

K porozumění veškerých jeho rad a doporučení, nejen v knihách sdělených, nebudeme potřebovat složité specializované přístroje, trávit čas místo v kuchyni v laboratoři či se vrhnout do studia genetiky. Postačí nám jen uvědoměle nakupovat ty správné potraviny, z nich snadno a rychle připravovat pokrmy, na kterých si s  jejich přirozenou chutí i vůní, s dílem požitku a dávkou zdraví navíc svému tělu, každý den pochutnáme.

Mysleme tedy na to při každém chodu, který si naservírujeme a s přáním dobré chuti si občas vzpomeňme na Mitchella L. Gaynora, kterému bychom naší změnou životního stylu udělali jistě radost. O to usiloval celý svůj život.

Autor: Markéta Kunzová

Související produkty

Akce

Plán genové terapie

Běžná cena: 358 Kč
Naše cena: 98 Kč
© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO