Výstava Jana Šibíka s názvem Deset let

Nakladatelství JOTA Vás zve na výstavu Jan Šibíka, který při cestování spoléhá na naše průvodce z řady Rough Guides.​

Jan Šibík má nyní výstavu v Praze s názvem Deset let. Jak název napovídá, završuje desetiletou práci autora, jenž dlouhodobě formuje podobu české reportážní fotografie. Přírodní katastrofy, KLDR jako bizarní relikt komunismu, ale také arabské jaro, občanská válka na Ukrajině, a hlavně utečenecká vlna dosud nebývalých rozměrů, to jsou témata, jimž se Jan Šibík během uplynulé dekády věnoval. Ve svém celku se výstava stává svědectvím o proměně světa, k níž v tomto období došlo. Světa, v němž ideologie nesvobody a násilí hledají a nabývají novou tvář. V tom je zásadní myšlenkové poselství Šibíkových fotografií a jeho nynější výstavy.

Termín výstavy:  2. 2. – 13. 3. 2017
STAROMĚSTSKÁ RADNICE V PRAZE

© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO