Markéta Kunzová: Telomery

Telomery, revoluční objev jak žít déle a zdravěji.

Pokud máte rádi genetiku, plánujete si svou budoucnost i nadále aktivní ve zdraví, pak je tato kniha určena Vám. A i když laboratořím neholdujete, máte zdravotní obtíže a život si představujete již ne moc v růžových barvách i Vy si tuto knihu přečtěte. Uvidíte, že není všem dnům konec. Pro přehnaně všímavé dopředu uvádím na pravou míru-NE OPRAVDU TAM NEMÁ BÝT TĚLOMĚRY! Co to tedy je za záhadné slovo znějící pomalu jako zaklínadlo? Ono v podstatě zaklínadlem je, pokud budeme věřit autorkám této publikace a výsledkům jejich dlouholeté práce. Je mi milou povinností Vám je představit. Před knihou mají samozřejmě přednost. Nebýt jich, nespatřila by světlo knižního světa a my čtenáři bychom přišli o velice převratné, přínosné informace a cenné novinky nejen našemu zdraví. 

Seznamte se tedy s Dr. Elizabeth Blackburnovou, Phd a Dr. Elissou Epelovou, Phd. S velikým dovolením, úctou a omluvou vůči nim je budu nadále v textu titulovat pouze křestními jmény. Paní Elizabeth je jistě nejen velice milá dáma, ale především přední světová vědkyně a nositelka Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii. Obdržela ji společně se dvěma kolegy v roce 2009.  Konkrétně za co? Hádejte dvakrát! Za telomery! Posečkejte ještě chvilku než se názvu a hlavnímu tématu knihy budeme náležitě věnovat. Čeká na nás ještě paní Elissa. Neméně sympatická dáma, ovšem obor v němž dosahuje svých významných výzkumů, studií apod. je zcela odlišného charakteru oproti její kolegyni. Nakolik je molekulární biologie disciplínou vědeckou, natolik psychologie jest oborem vyloženě humanitním. To jim ovšem nebrání ve vzájemné spolupráci, psaní knih i výbornému přátelství. Samozřejmě obě také působí v řadě vážených lékařských institucí, přednáší na univerzitách, jsou členkami význačných poradních výborů a držitelky četných ocenění. Bylo by správné je zde všechny uvést, ale jejich výčet byl by dosti dlouhý, jak se u významných  osobností předpokládá. Snad se za jejich vynechání na mne zlobit nebudou. Vy si vše důležité o nich přečtete společně s knihou. Konečně jdeme na to ! Tajemné telomery nás čekají ! 

K vysvětlení a pochopení podstaty telomerů, jejich významu na kvalitě a délce lidského zdraví  se  musíme s laskavým svolením pozvat na návštěvu ke svým buňkám. Postačí nám jen jedna zdvořilostní návštěva, neboť každá, respektive geny v ní obsahují DNA. Známou to deoxyribonukleovou kyselinu, pisatelku genových informací. Jejím inkoustem jsou chromozomy, vláknité struktury jádra buňky. A jsme doma. Zde najdeme telomery a současně přijdeme záhadě na kloub. Chromozom si představme coby velké tiskací písmeno X. Na všech jeho koncových částech se telomery nachází. Zastávají a plní zde důležitou funkci ochranného charakteru v podobě pouzdra složeného z bílkovin. Na to jak malé velikosti dosahují, v reálném poměru jde o necelou desetinu celkové délky DNA, důležitost jejich existence a vlivu je nezměrná. Lidské tělo má úžasnou schopnost regenerace, tedy obnovy buněk. Při každém buněčném dělení (mitóze) se tyto koncové části chromozomů (telomery) zkracují. Svoji délkou pak určují rychlost opotřebení, poškození buněk, tedy jejich stárnutí (senescenci) končící zánikem. Senescence se navenek projevuje klasickými viditelnými známkami  lidského stáří ( šedivé vlasy, pigmentové skvrny, tenčí pokožka, atrofie svalů i postupný sklon páteře směrem dolů). Za to jak se člověk cítí, vypadá duševně i fyzicky starý mohou určitým dílem telemory, ale my jsme schopni kvalitou našeho každodenního žití též korigovat jejich funkci. Telomery se mohou i prodlužovat. Tato skutečnost vyvrací dosavadní tvrzení, že geny nelze ovlivnit a jsou konstantní, tedy neměnnou výbavou každého živého tvora. DNA každou mitózou kopíruje dané informace, nikoliv nejsou vytvářeny nové či pozměněné. To však zcela vyvrací objev telemorů s dalším převratným objevem uskutečněným opět v laboratořích paní Elisabeth. Čím to, že ač jsou telomery součástí DNA na chromozomech, mohou měnit a ovlivňovat genovou buněčnou strukturu? Telomeráza. Neděste se, hned si nový pojem ozřejmíme. Jedná se o enzym určující do jaké míry bude docházet k obnově DNA při každé mitóze. Telomeráza obsahuje bílkovinu i RNA (ribonukleovou kyselinu), jakousi dvojnici DNA. V průběhu dělení ji telomeráza náležitě využívá a zjednodušeně psáno, přidá tuto RNA k přepisované DNA. Tak telomerů neubývá a konce chromozomů se nezkracují. Naopak dochází k doplnění novými. Telomery dorostou a buňka se může množit dále nesčetněkrát. Uf a máme to za sebou. Jen to nesmí číst autorka paní Elisabeth ! Pro naše laické pochopení to stačí a rovnou můžeme přejít k druhé již méně genetické části publikace. Jak si vytvářet co nejvíce buněk nových, zdravých a schopných se takto dělit co nejdéle.

Bude Vás ještě chvíli napínat, neboť nic není ideální a i zde se vyskytuje malý zádrhel. Jako každý problém má však své řešení a dá se snadno odstranit s naším přičiněním. Nádherná představa nevyčerpatelné zásoby zdravých buněk nesmí být podporována vlivy škodlivými vedoucí k patologickému bujnému růstu buněk. Ten je typický pro rakovinu. Tato nemoc lstivě využívá dlouhé délky telomer k nekontrolovatelnému množení svých buněk. Stačí jedna tato pozměněná buňka napadající postupně ostatní ve svém okolí a měnící je na povahu sobě vlastní. Jaké to jsou faktory ? Všem velmi dobře známé ! Lidská populace se nachází v 21. století. Době bohužel známé rapidním nárůstem obezity, diabetes, kardiovaskulárními chorobami, zmíněnou rakovinou, autonomními poruchami atd. Extrémním poškozením životního prostředí-chemickými zplodinami, razantním mýcením pralesů i zelených ploch obecně, ohrožením a vyhubením již převážné většiny vzácných druhů fauny- flóry. Společnost upřednostňující ne zdravý životní styl, ale konzumní – honbu za blahobytem/ majetkem, fyzickou i psychickou pasivitu, pohodlnost pro jakoukoliv změnu. Klasické to prvky všedních dnů. Telomery se zkracují a s nimi kvalita i délka našich životů! Chceme je prodlužovat a prožívat aktivně ve zdraví? Udělejme pravý opak! Začněme každé ráno, když se vzbudíme po vydatném dostatečném spánku. Udržme si dobrou náladu po celý den. Jezme střídmě převážně rostlinnou stravu s velkým podílem čerstvých plodin ovoce, zeleniny i tekutin/čisté vody. Fyzickou kondici tužme nám příjemným druhem sportu. Konejme své veškeré činnosti se zájmem a chutí. Eliminujme výskyt škodlivin doma i v okolí. Pobývejme co nejvíce v přírodě na čerstvém vzduchu. Mějme rádi sebe, své blízké. Všímejme si a podporujme jednotlivce či skupiny svou empatií i předáváním zkušeností/ znalostí v daném oboru. Budoucí maminky, mějte na paměti zdraví/telomery svých dětí. Jejich délku určujete vy. Jednak předanou částí své genové výbavy, ale především kvalitou aktuálního těhotenství. Vychovávejme děti s nekonečnou rodičovskou láskou. Zbrojme vůči násilí, diskriminaci a chudobě nevinných lidí. Zkrátka a dobře buďme otevření celému světu! Všude jsou přítomny telomery, v každé jeho částečce. Naším očím neviditelní, rozptýlení ovlivňují běh světa. Navzájem jsme si součástí a společně dokážeme velké věci.

Tímto poselstvím bych se ráda rozloučila. S přečtenou knihou, oběma dámami i s Vámi. Přeji krásné čtení a věřte mi, jde to doslova samo. Publikace ač odborná tohoto směru je psána velice srozumitelně i pro laiky. Dámy se střídají ve sdílení svých poznatků a proto, po každém díle  genetických informací následují závěry a rady psychologické z nich vyplývající. Naučíte se mnoho jednoduchých dušeních technik pro zklidnění v hektických dnech, meditační postupy proveditelné během pár minut i v zaměstnání, škole či MHD. U všech svých recenzí loučím se tradičně s popřáním dobré chuti. V kapitole správných stravovacích návyků naleznete taktéž pár lákavých tipů  a receptů na výživné plnohodnotné pokrmy. Vyzkoušejte, ochutnejte. Tak to už je o telomerech vše. Jen na papíře, ty skutečné vnímejme každý den a hýčkejme se navzájem. 

S přáním dlouhého zdravého života a dobré chuti,

Markéta Kunzová

Související produkty

Akce

Telomery

Běžná cena: 398 Kč
Naše cena: 79 Kč
© 2023, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO