Petr Čornej

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (*1951)
Autor desítky knižních monografií, více než stovky studií v českých i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících a spoluautor mnoha učebních textů, skript a učebnic. Věnuje se rozsáhlé publicistické a popularizační činnosti, spolupracuje s televizními a rozhlasovými stanicemi. Za svou pedagogickou, vědeckou a literární práci obdržel několik ocenění, například cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za nejlepší učebnici, Zlatou stuhu české sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu či cenu Josefa Hlávky za nejlepší společenskovědní knihu roku.

© 2022, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO