Nikola Klanicová

Nikola Klanicová je česká spisovatelka a kaligrafka. Vystudovala obor Geologické vědy se zaměřením na geochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývala se tématem, jež bezprostředně souvisí s procesem ručního psaní: jak vznikají v přírodě opakující se vzory a pravidelné časoprostorové struktury.

V jejích textech se neobvyklým způsobem prolínají umění a věda. Je autorkou více než tří desítek esejí a odborných článků. Publikuje například v časopisu Vesmír nebo na blogu týdeníku Respekt. Ve své umělecké tvorbě se věnuje odhalování schémat a klišé, skrze která vnímáme svět. Možná právě proto jsou její knihy označovány jako „nezařaditelné“. Knihu obecně autorka chápe jako zvláštní objekt, tvořený dokonalou harmonií obsahu a vizuální formy, který se kompletním stává teprve v mysli čtenáře.

www.nikolaklanicova.com

 

Nikola Klanicová is a Czech writer and calihrapher. She studied Geological Sciences with the focus on Geochemistry at the Faculty of Science, Masaryk University, Brno. She was dealing with a topic that is very much connected to the process of handwriting – how do repetitive patterns and space-time structures emerge in nature.

In her texts, art and science are interwoven in an unusual way. She has written more than thirty essays and journal articles. Her texts have been published in Vesmír magazine or on the blog of Respekt magazine. Her art is focused on uncovering the schemes and chlichés through which we perceive the world around us. Maybe because of that her books are labeled as books that “cannot be put into any known category“. Klanicová understands a book itself as a specific object created by a perfect harmony of the content and the visual form which gets completed only in the reader’s mind.

 

Autorovy knihy v našem nakladatelství

An Alien Ardour

This book will take you into the world of calligraphy – the magical art form that spans writing and drawing, consciousness and dreams, it brings lore of long-lost manuscripts, mystical signs, and of...

Běžná cena: 238 Kč
Naše cena: 190 Kč
Koupit

Cizorodá vášeň

Písmo jako umělecké dílo. Nechte se skrze písmo unést do světa snů a fantazie. Kniha vás zavede do světa kaligrafie – magického umění mezi písmem a obrazem, vědomím a snem. Vypráví...

Běžná cena: 238 Kč
Naše cena: 190 Kč
Koupit
© 2022, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO