Lubomír E. Havlík

Lubomír Emil Havlík (1925–2000) byl významný historik a vědecký pracovník. Specializoval se především na středověké dějiny Slovanů a období Velké Moravy. Působil na brněnském pracovišti Akademie věd, na brněnské univerzitě přednášel dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance.

Byl hlavním editorem monumentálních Magnae Moraviae fontes historici I-V(1966–1977). Podílel se na přípravě výstavy Velká Morava, která byla v roce 1963 instalována v Domě umění v Brně a pak přenesena do dalších evropských zemí. Je autorem řady monografií, zejména k dějinám velkomoravského období (Velká Morava a středoevropští Slované, Morava v 9. a 10. století, Kronika o Velké Moravě), a mnoha studií a článků v českých i zahraničních odborných časopisech a sbornících. Napsal první česky psané dějiny Byzance, spolupracoval např. na dějinách Ruska či Jugoslávie. Věnoval se také historii svého rodného města Znojma.

© 2019, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořilo Foreveryone