Josefa Slánská

Josefa Slánská (1913–1995) manželka Rudolfa Slánského, překladatelka z ruštiny.

V roce 1929 se seznámila s Rudolfem Slánským a s dalšími tehdejšími předními členy KSČ (včetně Klementa Gottwalda). V roce 1931 odjela na rok do Sovětského svazu, po návratu pracovala jako administrativní síla, tlumočnice a překladatelka. Dne 20. dubna 1937 byli s Rudolfem Slánským oddáni, syn Rudolf se narodil o dva roky dříve, již v roce 1935. Po Mnichovské dohodě byl Slánský povolán do Sovětského svazu, manželka odcestovala se synem za ním.

Po manželově zatčení byla Josefa Slánská vyloučena z KSČ, jejíž členkou byla od roku 1929. Členství jí bylo navráceno po rehabilitaci jejího manžela v roce 1963; v roce 1969 byla znovu vyloučena. Roku 1977 podepsala spolu se synem Rudolfem Chartu 77 a s chartisty aktivně spolupracovala.

© 2022, Všechny práva vyhrazena, Nakladatelství Jota, s.r.o. Vytvořila digitální agentura FEO